วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การติดตั้งส่วนเสริม โปรแกรมอีซี่แพด

การลงทะเบียนส่วนเสริมโปรแกรมอีซี่แพด ต้องทำการกำหนด ชื่อร้านให้เรียบร้อยก่อนครับ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่มหน้าต่างเสริมของแถบเครื่องมือจะมีหน้าต่างเสริมแสดงขึ้นมาดังภาพครับขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดส่วนเสริม


เมื่อโปรแกรมทำการดาวน์โหลดรายการส่วนเสริมเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายการดังภาพ


เมื่อต้องการติดตั้งส่วนเสริมตัวไหนให้ทำการดับเปิ้ลคลิก ( Double click ) ที่ส่วนเสริมที่เราต้องการ
จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของส่วนเสริมนั้นๆ


การลงทะเบียนส่วนเสริม

ให้กดปุ่ม ลงทะเบียน หากไม่มีข้อผิดพลาด เช่น พ้อยไม่พอ หรืออินเตอร์เน็ตไม่ดาวน์ 
จะมีข้อความแสดงรายละเอียดให้ทราบเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย

เมื่อติดตั้งเรียบร้อย จะมีปุ่ม ติดตั้งส่วนเสริมขึ้นมา ก็ให้ทำการกดที่ปุ่ม ติดตั้งเมื่อการติดตั้งเรียบร้อย ให้ทำการปิดโปรแกรมและเปิดใหม่ครับ

หากท่านลงทะเบียนส่วนเสริมอันไหนแล้ว หากต้องมีการลงโปรแกรมใหม่ ท่านต้องติดตั้งส่วนเสริม
เพิ่มด้วยครับ โดยไม่ต้องลงทะเบียนส่วนเสิรมใหม่ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น